ایرانیها مرد جنگ هستند - عاشقان ولایت قزوین
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقان ولایت قزوین

"شیخ جابر" ، امیر کویت در خاطراتش می نویسد :زمانی که جنگ ایران و عراق تمام شد برای تجلیل از مقاومت
صدام به عراق رفتیم
موقع برگشت صدام شخصا پشت فرمان اتومبیل بنز تشریفات

نشست که مرا تا فرودگاه بغداد برساند .
صدام حسین در حالی که سیگار برگ کوبایی به دست داشت
متکبرانه کنارم نشسته بود . به او گفتم :
انشالله سفری به کویت بیایید منتظرتان هستیم .
صدام با همان لحن متکبرانه گفت : کویت خانه ماست حتما میاییم ..
و من سال 1990 زمانی که در حال فرار به عربستان از دست
نیروهای نظامی بعثی بودم متوجه منظورش شدم ....

در جنگ عراق با کویت صدام در پاسخ به خبرنگاران که چرا دیگر
لباس نظامی نمیپوشید ؟ پاسخ داد : در کویت مردی مقابل خود
نمیبینم . اگر در جنگ با ایران لباس نظامی میپوشیدم به این خاطر
بود که ایرانیها مرد جنگ هستند ...

پس هشت سال جنگ با ایران را هر روز با لباس نظامی در کاخ ریاست جمهوری حاضر شدم


[ یکشنبه 93/9/23 ] [ 9:49 عصر ] [ عاشقان ولایت قزوین ] [ نظر ]
درباره وبلاگ

لینک دوستان
امکانات وب
   

.